top of page

Activitatea de la curs / mobilitate

În anul II de acreditare din cadrul programului Erasmus +, Acțiunea cheie 1- Educație școlară (SCH) cu numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000064280, doamna Director profesor Varvara Sîngeorzan și doamna profesor economist Monica Măgurean, au participat în perioada 5-9 decembrie 2022 la o mobilitate de tip Job Shadowing la Liceul profesional Anne Veaute din localitatea Castres, Franța. Obiectivul urmărit a fost creșterea motivației de învățare a elevilor prin activități de antreprenoriat social și de voluntariat specifice economiei sociale și solidare. Organizațiile de voluntariat partenere cu liceul din Franța sunt Les Restos du Coeur, Secours Populaires și Le Relais, cu ajutorul cărora elevii și profesorii desfășoară activități de voluntariat sau antreprenoriat social specifice, reale,  (prilejuite de Săptămâna Solidarității și nu numai) cuprinse în programa școlară de instruire practică la disciplina economia socială și solidară.    

Urmare a participării la acest stagiu am introdus complementar la orele de economie de la LTSH pe care le-am predat, conceptul de economie socială și solidară făcând comparație și cu conceptul de  economie circulară care se manifestă deja și în societatea românească în mai multe domenii ale vieții economice. Astfel am lărgit și îmbogățit viziunea elevilor de la LTSH.  De asemenea am completat și proiectul extrașcolar referitor la economia circulară pe care elevii îl derulau în paralel.

Referitor la activitățile de antreprenoriat social și voluntariat am prezentat elevilor liceului LTSH o alternativă pe care o aplică elevii francezi pentru produsele lent vandabile și semiuzate sau refuzate pe piață din diferite alte motive. Astfel elevii recuperează aceste produse de pe piețele locale și le recondiționează în sensul reutilizării și le vând cu bani reali (prin magazinele butic de instruire practică ale școlii) pe care îi reinvestesc în această afacere. Acesta este demersul prin care elevii francezi prin activități de voluntariat și antreprenoriat social participă efectiv la viața reală ajutând economia locală. Urmând acest model am propus elevilor români să creeze o astfel de afacere în cadrul firmelor de exercițiu din liceu urmărind dobândirea și aplicarea în practică a competențelor din domeniul științific al economiei sociale și solidare. La disciplina educație antreprenorială elevii LTSH au creat Planuri de afaceri pe grupe în care au încercat să creeze afaceri pe baza modelului francez de intraprenoriat (afacere dezvoltată din interiorul altei afaceri).  Am creat la nivelul liceului LTSH un Club de antre și intraprenoriat în cadrul căruia am gândit un proiect mai amplu înscris în calendarul activităților educative ale liceului.  Am prezentat materialele referitoare la economia socială și solidară, antreprenoriat social și verde, intraprenoriat social și verde. Am lansat un concurs de planuri de afaceri verzi la nivel de liceu și urmează să organizăm acest concurs și la nivel județean.            

Beneficiile acestui Job Shadowing s-au extins și la nivel de management educațional, particiarea la Consiliul Profesoral și de Administrație al Liceului Profesional ANNE VEAUTE facilitând profesoarelor de la LTSH  înțelegerea culturii organizaționale și a managementului școlar al instituției franceze.

Profesori participanți

Monica Măgurean, Varvara Sîngeorzan

Monica Măgurean, Varvara Sîngeorzan
bottom of page