top of page
EXPERIENȚA ERASMUS A  LICEULUI  TEORETIC  SOLOMON  HALIȚĂ  SÂNGEORZ-BĂI
  • Proiecte individuale Commenius

  • 2015- 2017: Coordonatori proiect 2015-1-RO01-KA219-015119 No frontiers in education! parteneri două școli din Polonia și una din  Norvegia

  • 2019-2022: Parteneri proiect 2019-1FR01-KA202-063096 On the way to the future! Coordonatori Franța, parteneri România, Turcia, Croația și Bulgaria. 

  • 2021-2027: ACREDITARE ERASMUS DOMENIUL EDUCAȚIE ȘCOLARE

 

    Cod acreditare: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095610

ACREDITARE ERASMUS DOMENIUL EDUCAȚIE ȘCOLARE SCH 121

Obiectivele generale ale acreditării

  1. Crearea unui management instituțional de calitate prin participarea a 16 membri ai personalului la stagii de formare pentru dezvoltarea competențelor manageriale în decursul a 4 ani de proiect.

  2. Pregătirea a 16 profesori pentru predarea conținuturilor sub formă digitalizată și extinderea competențelor pedagogice digitale la toți profesorii din școală în 4 ani.

  3. Asigurarea egalității de șanse prin participarea la mobilități specifice a 40 de elevi aflați în situații de risc (CES, familii monoparentale, plasament, orfani,etc) pe parcursul a 4 ani de proiect.

  4. Participarea a 8 profesori la cursuri de formare ce vizează protecția mediului, sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă în vederea conceperii și realizării de Cursuri Opționale specifice în 4 ani.

ACTIVITĂȚI  AFERENTE  ANULUI I  DE IMPLEMENTARE  AL ACREDITĂRII LTSH

CURSURI   PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

Ce sunt cursurile structurate? Cursuri al căror conținut este structurat pe tematica pentru  care s-a acordat grantul. Se organizează de către organizații specializate, au un caracter de noutate, inovație, adaptabilitate la standardele internaționale actuale. Oferă credite profesionale transferabile prin depunerea unei solicitari la Casa Corpului Didactic. 

Denumire Curs: ICT Based Classes - 4 profesori      

Furnizor : Anatolia Education

Locație: Istanbul, Turcia

Denumire Curs: Creating Our Eco-Schools - 4 profesori

Furnizor: Anatolia Education

Locație: Atena, Grecia

bottom of page